EN | NL

Physical Asset Checks

Physical Asset Checks

Physical Asset Checks

AssetCheckers heeft alle activiteiten van ActivaUpdate overgenomen en onderdeel gemaakt van de totale bedrijfsvoering. De kennis en knowhow van ActivaUpdate is zeer groot op het gebied van fysieke activa controles en we ondersteun graag alle relaties van ActivaUpdate met onze systemen.

Een fysieke asset check wordt uitgevoerd op de locatie waar de assets zich bevinden. Het team kan zowel op nieuw op te zetten als bestaande locaties een compleet overzicht maken van de actuele status van de assets. Het team van AssetCheckers worden als experts erkend in hun vakgebied en zijn altijd instaat om op korte termijn te inspecteren waar het noodzakelijk is. Door ons wereldwijde partner netwerk zijn we in staat om overal fysieke inspecties uit te voeren in alle situaties: in normale gereguleerde, maar ook in uitdagende omgevingen. AssetCheckers heeft een uniek softwaresysteem ontwikkeld om wereldwijd asset checks te kunnen uitvoeren om solide data te verzamelen en om de aangeleverde informatie te beoordelen. Dit wordt ondersteund door digitaal fotomateriaal dat gecombineerd kan worden met een geografische informatiesysteem (GIS) data. We werken samen met partners voor luchtinspecties met drones (RPAS) en onderwaterinspecties middels ROV units.

Gedurende de asset check kan onze inspecteur aanvullend zorgdragen dat alle relevante assets worden voorzien van een unieke assetcodering. Dit kan uw bedrijfssysteem zijn of ons unieke AssetCheckers coderingsysteem waarbij we de data van de onderneming synchroniseren.