client tools
EN | NL
1/3

Your partner in the valuation of assets during the total asset life cycle.
Transforming asset data into actionable information
meer informatie

Aanpak

AssetCheckers is een internationaal consultancybureau gespecialiseerd in audits en taxaties van activa gedurende de gehele levenscyclus in alle fases : planning, aankoop, operatie, buiten gebruik stellen en verkoop.

AssetCheckers opdrachtgevers zijn kapitaalsintensieve bedrijven, waar de activa de ruggegraat zijn van de bedrijfsvoering en hun accountants, investeerders, financiers, leasing- en verzekeringsmaatschappijen en adviseurs.
Wij brengen activa voor stakeholders in perspectief.

The consultants van AssetCheckers zijn erkende experts in hun werkgebied en zijn betrokken geweest in alle grote industrieën. Door onze unieke auditsysteem en taxatiemethodes zijn we in staat om ongeëvenaarde service te verlenen.

Diensten

Physical Asset Checks

Digital Asset Checks

Value Analyzer

Value Forecasting

Physical Asset Checks

Physical Asset Checks

Een fysieke asset check wordt uitgevoerd op de locatie waar de assets zich bevinden. Het team kan zowel op nieuw op te zetten als bestaande locaties een compleet overzicht maken van de actuele status van de assets. Het team van AssetCheckers worden als experts erkend in hun vakgebied en zijn altijd instaat om op korte termijn te inspecteren waar het noodzakelijk is. Door ons wereldwijde partner netwerk zijn we in staat om overal fysieke inspecties uit te voeren in alle situaties: in normale gereguleerde, maar ook in uitdagende omgevingen. AssetCheckers heeft een uniek softwaresysteem ontwikkeld om wereldwijd asset checks te kunnen uitvoeren om solide data te verzamelen en om de aangeleverde informatie te beoordelen. Dit wordt ondersteund door digitaal fotomateriaal dat gecombineerd kan worden met een geografische informatiesysteem (GIS) data. We werken samen met partners voor luchtinspecties met drones (RPAS) en onderwaterinspecties middels ROV units.

Gedurende de asset check kan onze inspecteur aanvullend zorgdragen dat alle relevante assets worden voorzien van een unieke assetcodering. Dit kan uw bedrijfssysteem zijn of ons unieke AssetCheckers coderingsysteem waarbij we de data van de onderneming synchroniseren.

Digital Asset Checks

Digital Asset Checks

Een digitale asset check kan worden uitgevoerd met een betrouwbare dataset. Het team van AssetCheckers zal een datawarehouse opzetten voor elk project waarin alle asset informatie wordt opgeslagen. De asset informatie uit verschillende datasilo's van de onderneming zal in samenwerking met de opdrachtgever worden samengevoegd tot één master-dataset. Deze dataset wordt verrijkt met aanvullende gegevens uit (publieke) bronnen en AssetCheckers informatie.
We zijn gespecialiseerd in het opzetten van API connecties voor: Internet of Things / Industry 4.0 en GPS Datasets. Gebaseerd op deze dataset kunnen due diligence, pre-lending en periodieke revisies going concern worden uitgevoerd.

Gebaseerd op de master-dataset kan een verificatie gedaan worden op verschillende aspecten van een asset zoals bijvoorbeeld:

 • Opstellen informatie-sets om de borrowing base pre-lending te beoordelen
 • Opstellen periodieke informatie-sets en certificaten gebaseerd op de kredietovereenkomst om de actuele borrowing base te bepalen
 • Aanleveren van informatie om objectief en onafhankelijk te bepalen wat de werkelijke inzet van een asset is om het factureren pay-per-use structuur mogelijk te maken voor eigenaren / financiers
 • Aanleveren van periodieke informatie-sets voor verzekeraars en accounting doelen.

Digitale asset checks transformeren big data in actiegerichte informatie

Value Analyzer

Value Analyzer

De levenscyclus taxatie-benadering van materiële vaste activa is gebaseerd op onze unieke ValueAnalyzer software. Het team van AssetCheckers kan taxaties uitvoeren voor alle doelstellingen en situaties gebaseerd op de verwachte resterende levensduur in combinatie met het actuele gebruik. Voor elk individueel object worden alle relevante waardebepalende parameters in kaart gebracht voor:

 • Complete bedrijfstaxaties
 • Individuele object taxaties
 • Asset based taxaties

De ValueAnalyzer software maakt gebruik van actuele marktgegevens en de ValueAnalyzer-data om de activa te benchmarken.

Het team heeft een passie voor en is specialist in circulaire economie taxaties

 • Activa design analyse
 • Restwaarde analyse
 • Taxatie van gebruikte activa
 • Taxatie van gereviseerde activa
 • Taxatie van activa bij einde economische levensduur en advies

Door de unieke ValueAnalyzer methode kan de verzamelde data multi-purpose worden gebruikt voor operatie, transacties, accounting, verzekering, financiering, business planning en control. Gebaseerd op IFRS & SOx richtlijnen.

Value Forecasting

Value Forecasting

Gebaseerd op de informatie uit fysieke en digitale asset checks en de ValueAnalyzer actuele waarde kan het team van AssetCheckers de asset data omzetten in actiegerichte informatie. Deze forecast wordt opgesteld in lijn met de doelstellingen van de opdrachtgever. De experts van AssetCheckers hebben industry-views beschikbaar welke voor elke klant tailor-made kunnen worden aangepast.

Forecasts voor specifieke doelstellingen kunnen onder andere zijn :

 • Verwachte herinvesteringen op de totale activa
 • Verwachte aanpassingen in huur / lease en eigendomssituaties
 • Realisatie van doelstellingen op het gebied van sustainability GRI reporting standard
 • Activa mutatie overzichten / vlootafbouw-overzichten
 • Scenario-analyses over vraag- en aanbodprojecties
 • Tailor-made forecast gebaseerd op de doelstellingen en KPI's van de klant

Door de AssetCheckers BI-tooling wordt de verzamelde data gepresenteerd in een look-and-feel format waarmee het voor de gebruikers eenvoudig is om met de dataset te werken en snel de gewenste informatie genereert.

 

Over ons

Uw Assets zijn ons startpunt. De mensen van AssetCheckers hebben een passie voor hun werk en hun klanten. We zijn een 100% onafhankelijk taxatiebedrijf met de hoogste integriteitsstandaard voor onze klanten en hun omgeving. We zijn een Nederlandse asset consultancy bedrijf wat gemanaged wordt door professionals met meer dan 20 jaar ervaring in de taxatiemarkt. De partners zijn lid van de leidende verenigingen in de branche. We delen graag onze visie over assets en asset checks op uw locatie en introduceren ons graag nader aan u.

Contact

Het team van AssetCheckers is gespecialiseerd in bijzondere situaties en zijn altijd beschikbaar voor een snelle internationale inzet.

support@AssetCheckers.com
Kantoor: +31 (0)35 6782766
24/7: +31 (0)682262777
Rubberstraat 9
1411AL Naarden
Nederland

Contactformulier

AssetCheckers B.V. is geregisteerd bij de kamer van koophandel onder nummer 67737722 0000
AssetCheckers BV is onderdeeel van de AssetCheckers Group BV
Algemene voorwaarde (pdf) and geheimhoudingsverklaring (pdf)

AssetCheckers is lid van :

Partners / Work

PARTNERS : AssetCheckers werkt samen met een breed team van preferred suppliers voor content data, data verzameling en audit teams. We zijn altijd geïnteresseerd in samenwerking met innovatieve spelers in de markt.

WORK : AssetCheckers is een groeiende onderneming en om aan de klantvraag te kunnen voldoen zijn we continue op zoek naar versterking van ons team met experts op gebied van taxaties, data management en ICT.

Voor nadere informatie over de samenwerkingsmogelijkheden of een open sollicitatie bel ons of stuur een email met CV naar Drs J. Bolweg RMTV